Rafting

Rafting je nový adrenalínový šport, získava stále väčšiu základňu svojich priaznivcov aj na Slovensku. Športový rafting sa jazdí v šesťčlenných alebo v štvorčlenných posádkach a preteky sú organizované v disciplínach zjazd-maratón, slalom, šprint, paralelný šprint. Preteky sa organizujú ako otvorené preteky. Majstrovstvá Slovenska pozostávaju zo štyroch pretekov, ktoré prebiehajú v Areáli vodných športov v Čunove, alebo na rieke Belá. Prvé tri kolá z týchto pretekov sú obvykle nominačné na Majstrovstvá Európy. Jedno z kôl Majstrovstiev Slovenska je organizované ako medzinárodný pretek v rámci Eurorafting cup.

Vodácke preteky pramíc P5

Vodácke preteky sa jazdia ako vodácky viacboj, ktorý pozostáva z jazdy na pramici v päťčlennej posádke, z plávania, behu a streľby zo vzduchovky. Majstrovstvá Slovenska pozostávajú z troch pretekov. Pretekov sa zúčastnujú všetky vekové kategórie, od žiakov po dospelých. Zväz má snahu rozšíriť sútaže hlavne pre mládež v jednotlivých oblastiach tak, aby sa rozšírila pravidelná športová príprava na celý rok a zvýšil sa záujem mládeže. Medzinárodná reprezentácia Slovenska vo vodáckom viacboji sa zúčasnuje na Medzinárodných vodáckych pretekoch, ktoré usporadúva striedavo Asociácia vodákov Čiech, Moravy a Slovenska v Čechách, na Morave a na Slovensku.
Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky
Wolkrova č.4, 851 01 Bratislava
IČO: 12664901
IBAN: SK91 8330 000000 2302035726

E-mail: zvazraftingu@gmail.com
Sekretár ZVR SR: Andrej Mesároš
Mobil: +421(0)951670843