Ahojte vodáci,

Po dlhej zime, ktorú ukončili Veľkonočné sviatky, sa môžeme opäť venovať našej celoživotnej záľube, diagnóze vodák, a zúčastniť sa či už splavov, pretekov alebo inej činnosti pod holým nebom. Náš Zväz sa stal 1.mája tohto roku členom Slovenskej kanoistickej asociácie, kde už boli slalomári a rýchlostní kanoisti. Členstvom medzi olympijskými zväzmi sme opäť viacej svetoví a samozrejme, že musíme mať aj vlastný Spravodaj, ktorý vydávame už niekoľko rokov a najnovšie vydanie máte práve v rukách. Po prečítaní môjho príhovoru nezahadzujte Spravodaj do koša, lebo v ňom nájdete aj hodnotnejšie informácie ako je: prehľad úspechov a umiestnení našich posádok doma či v zahraničí, kalendár pretekov v roku 2005, zoznam klubov, rozhodcov a iné informácie, ktoré Vám môžu byť užitočné pri Vašej klubovej činnosti.

Prečo Spravodaj vyšiel tak neskoro? Naša činnosť je závislá od podpory štátu, a do posledných dní sme nevedeli aká bude situácia na kanáli v Čunove a koľko peňazí dostane náš Zväz na činnosť reprezentácie. V kalendári akcií na rok 2005 sú uvedené len akcie organizované alebo podporované ZVR SR. Na informáciu o akciách, ktoré organizujete alebo sa chcete zúčastniť používajte našu stránku www.rafting.sk. Informácie posielajte cez zväzový e-mail.

Na záver krátkeho príhovoru Vám chcem všetkým zaželať veľa športových úspechov na pretekoch pramíc alebo v raftoch, krásne zážitky, veľa pohody a dobré počasie na splavoch alebo iných klubových či zväzových akciách.

Ing. Libor Fingerland
Prezident ZVR SR


ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY 2004

Plánované preteky Majstrovstvá Európy v raftingu 2004 sa neuskutočnili. Preto sa reprezentačné posádky SR sústredili na preteky Europského pohára v raftingu a na veľké medzinárodné preteky, najmä na Ekvádor Cup 2004 na rieke Quijos, kde budú v októbri 2005 Majstrovstvá sveta.

Reprezentanti ZVR SR dosiahli tieto výsledky:

Europský pohár 2004 - konečné poradie:

India Cup 2004:

Ekvador Cup 2004:

Majstrovstvá Slovenska v raftingu pre rok 2004 mali 4 kolá a 9 pretekov. V tomto seriali pretekov sa Majstrami Slovenska stali:

Celkové poradie posádok v seriali Majstrovstiev Slovenska 2004 je:

Ženy R6

Por.KlubSUMA
1RVK MISTRAL2380
2VK IUVENTA BA2060
3Geronimo-Women Ba1320

Muži R6

Por.KlubSUMA
1HAZARD TEAM BA2460
2RK FORTUNA BA1540
3Raft Team Čunovo1460
4TERRA WAG ŠAĽA1232
5SLÁVIA UK BA1124
6KAJMANY ŠAĽA904
7CABANOS BA732
8Inter -Alex BA724
9ŠKP VODNÉ ŠPORTY DK688
10VK IUVENTA BA652
11COCA COLA BA476
12ANDALEX BA424
13VK HRON KALNÁ / HR.352
14KVŠ FERNET BA328
15MŠK ŽIAR / HR.316
16GERONIMO BA300
17MAZURKO BRATISLAVA296
18LUNOCHOD BA152
19KST Tempo Hliník n. Hr.132
20KST Tempo Hliník n. Hr. II.48
21RT Skrachovanci0

Reprezentanti ZVR SR v roku 2004 boli:

Ženy - posádka Mistrál Bratislava:
Julia Halamová (kap.), Hana Vargová, Veronika Kvetáková, Natalia Borecká, Monika Beňušová, Zuzana Čunderlíková, Eva Hochschornerová (nahradníčka)
Muži - posádka Hazard team Bratislava z klubu Iuventa Bratislava:
Jozef Kytka (kap.), Ján Suchal, Martin Sobota, Peter Kmeťko, Tomáš Suchal, Jozef Szadvári, Matej Fabianek (nahradník)
Tréner:
Rado Orokocký

Vo vodnom ródeu sa konali Majstrovstvá Európy, Sort, Španielsko. Najlepší výsledok dosiahol:

V seriali pretekov Europského pohára najlepší výsledok dosiahli v kategórii freestyle - muži:

Majstrovstvá Slovenska vo vodnom ródeu 2004

K1 muži
- fun slalom - Peter Csonka
- vodné ródeo - Peter Csonka
K1 ženy
- fun slalom - Michaela Fingerlandová
- vodné ródeo - Michaela Fingerlandová
K1 juniori
- fun slalom - Pavel Andrassy
- vodné ródeo - Pavel Andrassy

Majstrovstvá Slovenska vo vodáckom viacboji pre rok 2004 mali tri kolá. Každé kolo malo štyri disciplíny - plávanie, zjazd, slalom, šprint. V jednotlivých kategóriach zvíťazili:


Športovo-technické smernice pre rok 2005

A) Vodácky viacboj P5

Súťaž bude štvorkolová
I. kolo28.-29.05.KVŠ Zvolen
II. kolo18.-19.06.Tempo Hliník
III. kolo10.-111..09.Sumec Nové Zámky
IV. kolo1.10.Starý Dunaj

Usporiadatelia jednotlivých kôl budú organizovať preteky:

Pre kategórie P5
- šprinte
- slalome
- plávaní
- dlhej trati so streĺbou zo vzduchovky
- na IV kole len paralelný slalom
Pre kategóriu C2
- šprinte
- slalome
- plávaní
- dlhej trati s behom na 3-4 km

Zväz nominuje ako hlavných rozhodcov na tieto preteky:

Bodovanie bude od prvého miesta, každé ďalšie miesto v poradí je o 20% nižšie. Viď tabuľku na konci kapitoly.

Bodovanie jednotlivých disciplín bude vo váhe
šprint200 bodov
slalom, paralelný slalom300 bodov
plávanie100 bodov
dlhá trať so streĺbou zo vzduchovky (behom)400 bodov

Každý usporiadateľ súťaže je povinný zaslať na sekretariát ZVR výsledkovú listinu v digitálnej forme e-mailom na adresu rafting@stonline.sk a taktiež vytlačený original podpísaný hlavným rozhodcom a riaditeľom pretekov.

Nominácia posádok ktoré budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných vodáckych pretekoch P5 v Českom Krumlove - ČR 11.-12.06.2005, bude po I.kole 29.5. Nomináciu navrhne Komisia súťaže P5, schváli Vedenie ZVR SR.

Súťaží sa v kategóriach:

P5
mladšie žiačky a žiacido 12 rokov vrátaneroč. 1993 -viac
staršie žiačky a žiaci13 - 15 rokovroč.1990 - 1992

Započítava sa kalendárny rok v ktorom pretekár dovŕši uvedený vek.V kategórii žiactva je dovolená zmiešaná posádka, ktorá štartuje v kategórii žiaci.

Usporiadateľ môže umožniť štart aj kategórii dorastenci, dorastenky, muži, ženy ak na štarte budú min. tri lode v kategórii.

C2
mládež (dorastenci)do 18 rokov vrátaneroč. 1987 - viac
mužinad 19 rokov

Pravidlá súťaže v jednotlivých disciplínach, dĺžky tratí, a ostatné technické podmienky sú v Súťažnom poriadku schválené na konferencii ZVR SR 23.3.2002.

B) Rafting

Serial Majstrovstiev Slovenska v raftingu pre rok 2005 bude:

KoloMiestoDátumpretek
I.kolo R6rieka Salza30.4.-1.05.maratón
II.kolo R6, R2areál Čunovo4.-5..06.slalom, šprint, paralelný šprint
III.kolo R6, R2areál Čunovo25.-26.06.slalom, šprint
IV.kolo R6, R2areál Čunovo17.-18.9.slalom, šprint, paralelný šprint

Súťažiť sa bude v kategórii R6- muži, R6-ženy, R2.

Na základe rozhodnutia Komisie raftingu kvalifikačnými pretekmi sú:

  1. I.kolo M-SR v raftingu - Salza, maratón - 1.5.
  2. ČP - Labe, ČR, maratón - 14.-15.5.
  3. II.kolo M-SR v raftingu - Čunovo, slalom, šprint, paralelný šprint - 4.-5.6.
  4. III.kolo M-SR v raftingu - Čunovo, slalom, šprint - 25.-26.6.
  5. EC Isarko - Taliansko, slalom, šprint, maratón - 3.-4.7.

MEDZIREBRÍČEK po 5 pretekoch pre reprez. posádky

Eurorafting Cup 2005 - Slovakia
Areál Čunovo - 25-26.06.2005
Tento pretek bude aj súčasne III.kolom Majstrovstiev Slovenska v raftingu pre rok 2005.
Majstrovstvá sveta v raftingu pre rok 2005
Ekvádor, Qujitos - 12.-16.10.2005

Systém bodovania

Jednotlivé disciplíny raftových pretekov budú hodnotené za prvé miesto v tejto váhe:

V každej disciplíne budú ďalšie body udeľované podľa poradia takto:

miesto%miesto%
1100%928%
280%1024%
360%1120%
448%1216%
544%1312%
640%148%
736%154%
832%160%

Poznámka: IRF vydala pre veľké preteky - nad 16 lodí bodovanie do 32 miesta. Platí to aj pre zaradenie do paralelného šprintu 32 lodí, pripadne 24 lodí.


Spravodaj 2003

Spravodaj 2003 na stiahnutie

Spravodaj 2002

Spravodaj 2001