Ahojte vodáci,

Ako je zvykom, v každom našom Spravodaji, využívam príležitosť, aby som sa s vami ako prvý podelil o dojmy z minulej sezóny a trochu sa zamyslel nad budúcnosťou.

V predchádzajúcej sezóne v roku 2003 sme opäť zaznamenali úspechy našich posádok vo svetovom meradle. Na majstrovstvách sveta v raftingu v susednej Českej republike stáli naše posádky niekoľko krát na stupňoch najvyšších. A preto mi dovoľte, aby som obidvom posádkam, Mistral Bratislava (ženy) a Iuventa Bratislava (muži), poďakoval za úspešnú reprezentáciu nie len nášho zväzu ale aj Slovenska.

Ale neboli úspešné len tieto posádky ale aj ďalší naši členovia nám robili počas minulého roku radosť na rôznych pretekoch v raftingu, vo vodáckom viacboji P5 alebo v našom najmladšom športe v ródeu, kde sa Peter Čonka umiestnil na majstrovstvách sveta v Rakúskom Grazi na 4. mieste v kategórii juniorov ako najlepší z Európy. Podrobnejšie výsledky sú pre vás pripravené na ďalších stránkach Spravodaja.

Skôr než sa oteplilo a my môžeme naplno používať svoje vodácke nádobíčko, stretli sa jednotlivé komisie (vodácky viacboj P5 a rafting), aby pripravili novú sezónu pre všetkých, ktorí si chcú na našich súťažiach dokázať, že to ešte alebo už vedia a chcú dosiahnuť čo najlepší výsledok. Termíny a miesta konania jednotlivých závodov nájdete v pláne činnosti pre rok 2004. Nebudem v mojom príhovore ďalej rozoberať sezónu 2004, sezónu v ktorej sa naša Slovenská republika stane 1. mája členom Európskej únie a nám sa rozšíri priestor pre vodácke vyžitie ale chcem vám tlmočiť myšlienku zo zasadania komisie P5 aby sme preteky pramíc P5 a C2 spravili zaujímavejšie aj pre vodákov turistov alebo rodičov našich detí. Počas preteku by bol aj zraz vodákov a organizátor umožní zúčastneným splaviť si celú trať preteku a môcť tak prežiť pekné chvíle na vode.

Záverom chcem všetkým pretekárom poďakovať za úspešnú reprezentáciu ZVR a Slovenska na pretekoch v zahraničí aj na Slovensku, organizátorom a rozhodcom za krásne chvíle prežité na jednotlivých akciách. Do novej sezóny vám prajem, aby ste aj v týchto nie jednoduchých časoch prežili nezabudnuteľné chvíle a zážitky so svojimi priateľmi a kamarátmi na vodáckych akciách a prajem všetkým veľa zdravia a pohody do novej sezóny 2004.

S pozdravom

Ing. Libor Fingerland

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY 2003

V uplynulom roku prvé reprezentačné posádky v raftingu u mužov (Slavia UK Bratislava, a u žien Geronimo Women) zanechali svojú športovú činnosť. Na uvolnené miesto nastúpili posádky ktoré nás v roku 2002 reprezentovali aj na Majstrovstách Európy ako druhé reprezentačné posádky. Aj keď nastala táto zmena, športové výsledky týchto nových prvých preprezentačných posádok boli veľmi pekné a sú príslubom do budúcnosti.

Reprezentanti ZVR SR dosiahli tieto výsledky:

Majstrovstvá sveta v raftingu

Česká republika - Lipno - Čertové prúdy, 27.-31.8.2003. Pretekov sa zúčastnilo 23 mužských posádok a 10 ženských posádok z 24 krajín sveta.

Muži R6:

Ženy R6

Europský pohár 2003, pozostával z troch pretekov, z ktorých jeden bol v Čunove

Majstrovstvá Slovenska v raftingu pre rok 2003 mali 4 kolá a 9 pretekov. V tomto seriali pretekov sa Majstrami Slovenska stali:

Celkové poradie posádok v seriály Majstrovstiev Slovenska 2003 je:

Muži R6

Por.KlubCELKOVÉ
BODY
1HAZARD TEAM BA2420
2LUNETIC BRATISLAVA1604
3TERRA WAG ŠAĽA A1320
4SLÁVIA UK BA1200
5RK FORTUNA BA920
6KAJMANY ŠAĽA824
7ANDALEX BA812
8MAZURKO BRATISLAVA600
9SALEM BA556
10VK IUVENTA B BA480
11COCA COLA BA376
12GERONIMO BA360
13KVŠ FERNET BA332
14AUREUS TRENČÍN312
15RAFT TEAM ČUNOVO A280
16.DREAM TEAM BA272
17.ŠKP VODNÉ ŠPORTY DK A240
18.ŠKP VODNÉ ŠPORTY DK B240
19CABANOS BA224
20RT PACIFIK BRATISLAVA208
21RAFTOVÝ KLUB KOŠICE184
25ĽAHKÉ FÉČKO BA156
26MŠK ŽIAR / HR.144
28VK HRON KALNÁ / HR.136
29LUNOCHOD BA80
30ČUNOVO WARRIORS RT48
31KST TEMPO HLINÍK24
32KT KORKORÁN KOMÁRNO0
33RAFT TEAM TRENČÍN0
34TK FILOZOF BA0
35ILEGAL BA0

Ženy R6

Por.KlubCELKOVÉ
BODY
1RVK MISTRAL2540
2VK IUVENTA BA2040
3RK FORTUNA BA1320
4WARRIORS RT ČUNOVO1264
5KVŠ BRATISLAVA940

Podrobné výsledky

Reprezentanti ZVR SR v roku 2003 boli:

Ženy - posádka Mistrál Bratislava:
Julia Halamová (kap.), Hana Vargová, Veronika Kvetáková, Natalia Borecká, Monika Beňušová, Zuzana Čunderlíková, Eva Hochschornerová (nahradníčka)

Muži - posádka Hazard team Bratislava z klubu Iuventa Bratislava:
Jozef Kytka (kap.), Ján Suchal, Martin Sobota, Peter Kmeťko, Tomáš Suchal, Jozef Szadvári, Matej Fabianek (nahradník)

Tréner: Rado Orokocký

V dynamicko sa rozvíjajúcom športovom odvetví - vodnom ródeu sa konali prvé Majstrovstvá sveta pri účasti 37 krajín. Suverenitu ukázali športovci z USA, Canady, Austrálie, Nového Zélandu. Európania sa do finálových bojov (posledných 6) dostali zriedka. Prekvapil reprezent SR Peter Csonka.

Majstrovstvá sveta vo vodnom ródeu, Rakúsko - Graz, 24.-25.5.2003

Europský pohár 2003 vo vodnom ródeu.

Majstrovstvá Slovenska vo vodnom ródeu, Čunovo 19.-20.07.2003

K1 muži

K1 ženy

K1 juniori

Majstrovstvá Slovenska vo vodáckom viacboji

Majstrovstvá Slovenska vo vodáckom viacboji pre rok 2003 mali tri kolá. Každé kolo malo štyri disciplíny - plávanie, zjazd , slalom, šprint. V jednotlivých kategóriach zvíťazili:

Športovo-technické smernice pre rok 2004

A) Vodácky viacboj P5

Súťaž bude trojkolová

I. kolo22.-23.05.KVR Kalná nad Hronom
II. kolo5.-6..06.Tempo Hliník
III. kolo11.-12..09.Raprakan Zvolen

Usporiadatelia jednotlivých kôl budú organizovať preteky v:

Zväz nominuje jako hlavných rozhodcov na tieto preteky:

Bodovanie jednotlivých disciplín bude vo váhe

Bodovanie bude od prvého miesta, každé ďalšie miesto v poradí je o 20% nižšie. Viď tabuľku na konci kapitoly.

Doporučujeme organizátorom jednotlivých kôl aby pripravili vo svojích propozíciach rozšírenie programu podujatia pre vodákov-turistov.

Každý usporiadateľ súťaže je povinný zaslať na sekretariat ZVR výsledkovú listinu v digitálnej forme e-mailom na adresu rafting@stonline.sk a taktiež vytlačený originál podpísaný hlavným rozhodcom a riaditeľom pretekov.

Nominácia posádok ktoré budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných vodáckych pretekoch P5 na Morave - ČR 12.-13.06.2004, bude po II. kole 6.06. Nomináciu navrhne Komisia súťaže P5, schváli Vedenie ZVR SR.

Súťaží sa v kategóriach:
mladšie žiačky a žiacido 12 rokov vrátaneroč. 1992 -viac
staršie žiačky a žiaci13 - 15 rokovroč.1989 - 1991
dorastenky a dorastenci16 - 18 rokovroč.1986 - 1988
ženy a mužiod 19 rokovroč. 1985 - menej

Započítava sa kalendárny rok v ktorom pretekár dovŕši uvedený vek. V kategórii žiactva je dovolená zmiešaná posádka, ktorá štartuje v kategórii žiaci.

Pravidlá súťaže v jednotlivých disciplínach, dĺžky tratí, a ostatné technické podmienky sú v Súťažnom poriadku schválené na konferencii ZVR SR 23.3.2002.

V príprave na súťažný rok 2005 žiadame kluby ktoré budú poriadať preteky v P5 a C2 aby nahlasili do konca roka 2004 disciplíny a predpokladaný počet štartujúcich posádok v jednotlivých kategóriach. Komisia vodáctva po zvážení zaradí tieto preteky do serialu M-SR vo vodáctva na rok 2005.

B) Rafting

Serial Majstrovstiev Slovenska v raftingu pre rok 2003 bude:
I. kolorieka Belá9.05.maratón
II.koloareál Čunovo29.-30.05maratón, slalom, šprint
III.koloareál Čunovo19.-20.06.slalom , šprint
IV.koloareál Čunovo4.-5.09.slalom, šprint, par. šprint

Súťažiť sa bude v kategórii R6-muži, R6-ženy, R2.

Štyri kolá seriálu Majstrovstiev Slovenska v raftingu pre rok 2004 budú ako nominačné preteky na Majstrovstvá sveta v raftingu pre rok 2004. /termín a miesto zatiaľ neurčené/

Eurorafting Cup 2004 - Slovakia
Areál Čunovo - 19.-20.06.2004

Tento pretek bude aj súčasne III.kolom Majstrovstiev Slovenska v raftingu pre rok 2004.

Systém bodovania

Jednotlivé disciplíny raftových pretekov budú hodnotené za prvé miesto v tejto váhe:

V každej disciplíne budú ďalšie body udeľované podľa poradia takto:

miesto%miesto%
1100%928%
280%1024%
360%1120%
448%1216%
544%1312%
640%148%
736%154%
832%160%

Spravodaj 2003 na stiahnutie

Spravodaj 2002

Spravodaj 2001